سبد خرید

جمع سبد : 0

بامبو _ بن سای

نور
آبیاری
رطوبت
خاک
تغذیه
وضعیت گل دهی
نوع نمایش :
13 کالا
بن سای شفلرا کوچک -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بن سای شفلرا کوچک

ناموجود
بن سای افرا قرمز -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بن سای افرا قرمز

ناموجود
بن سای کاج کونیکا -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بن سای کاج کونیکا

ناموجود
بامبو شاخه ای خارجی(بدون گلدان) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بامبو شاخه ای خارجی(بدون گلدان)

ناموجود
کراسولا کلکسیونی -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کراسولا کلکسیونی

ناموجود
بن سای جینسینگ سایز2(بدون گلدان) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بن سای جینسینگ سایز2(بدون گلدان)

ناموجود
بامبو سیکاس سایز1(با گلدان) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بامبو سیکاس سایز1(با گلدان)

ناموجود
بن سای کراسولا سایز2(با گلدان) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بن سای کراسولا سایز2(با گلدان)

ناموجود
بن سای کراسولا سایز1(با گلدان) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بن سای کراسولا سایز1(با گلدان)

ناموجود
بن سای پیتسپروم سایز3(با گلدان) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بن سای پیتسپروم سایز3(با گلدان)

ناموجود
بن سای پیتسپروم سایز2(باگلدان) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بن سای پیتسپروم سایز2(باگلدان)

ناموجود
بن سای پیتسپروم سایز 1 (با گلدان) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بن سای پیتسپروم سایز 1 (با گلدان)

ناموجود
بن سای جینسینگ سایز1(بدون گلدان) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بن سای جینسینگ سایز1(بدون گلدان)

ناموجود
loading

در حال بازیابی ...