سبد خرید

جمع سبد : 0

پوکه معدنی(2لیتر)

8000
موجود
مشخصات فنی

پوکه معدنی(2لیتر)

  • توضیحات
    بر اساس بررسی های انجام شده مشخص گردیده که آب درون گلدان هایی که تنها از خاک معمولی در آنها استفاده می شده زودتر از آب درون گلدان هایی که خاک آنها با پوکه معدنی مخلوط شده،تبخیر شده است، این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که پوکه معدنی آب و رطوبت را در خود جذب کرده و این آب را به مرور به خاک می دهد.علاوه بر نکته ذکر شده خاک ترکیب شده باپوکه معدنی حاصلخیز تر است.