سبد خرید

جمع سبد : 0

خاک تراریوم(4لیتر)

30000
موجود
مشخصات فنی

خاک تراریوم(4لیتر)

 • توضیحات
  ترکیبات خاک تراریوم:پیت ماس، کوکوپیت، پرلیت، ذغال اکتیو و پوکه معدنی.
  پیت ماس و کوکوپیت نقش بستر کشت، تخلخل را در خاک تراریوم داشته و مواد مغذی را تا حدودی برای گیاه فراهم می آورند.

  • از آنجا که آبیاری به خاک تراریوم بسته به نوع تراریوم خیلی کم یا اصلا انجام نمی شود پرلیت بکار رفته در آن نقش حفظ رطوبت و تخلخل را ایفا می کند.

  • مهمترین عناصر خاک مخصوص تراریوم ذغال اکتیو پوکه معدنی می باشد.
  • زغال اکتیو یا زغال فعال در واقع هوای داخل تراریوم را تصفیه کرده و