سبد خرید

جمع سبد : 0

خاک بنفشه آفریقایی(4لیتر)

30000
موجود
مشخصات فنی

خاک بنفشه آفریقایی(4لیتر)

  • توضیحات
    ترکیبات خاک بنفشه آفریقایی:خاک برگ الک شده کاملاً پوسیده + شن یا خاک برگ الک شده +پرلیت (به نسبت‌های مساوی)، خاک برگ الک شده ۵۰٪ +کوکوپیت ۳۰٪ + پرلیت ۲۰٪، پیت ماس ۶۰٪ + ورمی کولیت ۴۰٪ + پرلیت ۲۰٪، خاک برگ +پیت ماس +پرلیت