سبد خرید

جمع سبد : 0

گلدان سفالی الماسی مربعی بزرگ

مشخصات فنی

گلدان سفالی الماسی مربعی بزرگ

  • توضیحات

  • ارتفاع گلدان
    15سانتی متر
  • قطر گلدان
    16سانتی متر
  • جنس گلدان
    سفالی لعابدار