سبد خرید

جمع سبد : 0

کود گلدهی آذر سبزینه

ناموجود
مشخصات فنی

کود گلدهی آذر سبزینه

  • مشخصات فنی

  • موارد مصرف
    تحرک گل دهی و جلوگیری از ریزش گل
    مناسب برای گیاهان گل دهنده مانند شمعدانی، بگونیا و ...