سبد خرید

جمع سبد : 0

  • کود گلدهی آذر سبزینه

کود گلدهی آذر سبزینه

4000
موجود
مشخصات فنی

کود گلدهی آذر سبزینه

  • مشخصات فنی

  • موارد مصرف
    تحرک گل دهی و جلوگیری از ریزش گل
    مناسب برای گیاهان گل دهنده مانند شمعدانی، بگونیا و ...