سبد خرید

جمع سبد : 0

 • مگافول

مگافول

مشخصات فنی

مگافول

 • مشخصات فنی

 • ویژگیها
  مگافول محرک رشد بیولوژیک است و از ترکیبات استخراج‌شده گیاهی مانند اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، بتائین و سایر فاکتورهای رشد تشکیل شده که با شرایط گیاه بسیار سازگار است. مصرف این کود بیشتر باعث افزایش رشد، افزایش سایز میوه و نزدیک کردن عملکرد گیاه به حداکثر قابلیت ژنتیکی می‌شود.
 • توضیحات
  احتیاط و هشدار: این کود برای محلول‌پاشی مناسب است. از مصرف آن به‌صورت خاکی اجتناب شود.
 • مقدار مصرف
  1 میلی‌لیتر (10 قطره) در یک لیتر آب حل شده و به‌صورت محلول‌پاشی استفاده شود.