سبد خرید

جمع سبد : 0

مگافول

مشخصات فنی

مگافول

  • مشخصات فنی

  • ویژگیها
    مگافول محرک رشد بیولوژیک است و از ترکیبات استخراج‌شده گیاهی مانند اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، بتائین و سایر فاکتورهای رشد تشکیل شده که با شرایط گیاه بسیار سازگار است. مصرف این کود بیشتر باعث افزایش رشد، افزایش سایز میوه و نزدیک کردن عملکرد گیاه به حداکثر قابلیت ژنتیکی می‌شود.
  • توضیحات
    احتیاط و هشدار: این کود برای محلول‌پاشی مناسب است. از مصرف آن به‌صورت خاکی اجتناب شود.
  • مقدار مصرف
    1 میلی‌لیتر (10 قطره) در یک لیتر آب حل شده و به‌صورت محلول‌پاشی استفاده شود.