سبد خرید

جمع سبد : 0

  • کود پتاس آذر سبزینه

کود پتاس آذر سبزینه

4000
موجود
مشخصات فنی

کود پتاس آذر سبزینه

  • مشخصات فنی

  • ویژگیها
    تبدیل گل به میوه و درشت کردن میوه