سبد خرید

جمع سبد : 0

فلاور آمی - کود بن سای (FLOWER AMI BONSAI)

مشخصات فنی

فلاور آمی - کود بن سای (FLOWER AMI BONSAI)

  • جزئیات محصول

  • مقدار
    125میلی گرم
    250میلی گرم
  • مشخصات فنی

  • موارد مصرف
    این کود مایع برای انواع بن سای قابل استفاده است. برای استفاده ابتدا ظرف را تکان دهید. سپس یک درب قوطی را در چهار لیتر آب حل نمایید. (یک چهارم درب معادل پنج میلی لیتر است.) برای انواع بن سای در ماه های فروردین تا آبان هفته ای یک بار و در ماه های آذر تا اسفند ماهی دو بار استفاده شود.