سبد خرید

جمع سبد : 0

سبد پول آرایی به همراه رز

S30
1350000
موجود
مشخصات فنی

سبد پول آرایی به همراه رز

  • نوع و تعداد گل موجود در سبد

  • نوع گل و تعداد گل
    -60شاخه رز
  • توضیحات تکمیلی
    - به همراه برگ ها و اقلام زینتی
    -رنگ گلها به درخواست شما قابل تغییر می باشد(اگر چنانچه تغییر رنگ مدنظز شما می باشد،لطفا در توضیحات خرید ذکر بفرمایید).