سبد خرید

جمع سبد : 0

تراریوم استوانه ترکیبی کاکتوس و ساکولنت

مشخصات فنی

تراریوم استوانه ترکیبی کاکتوس و ساکولنت

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  کم نور
 • آبیاری
  هر 10روز
 • روش آبیاری
  با استفاده از سرنگ فقط سطح خاک خیس شود.از آبیاری زیاد اجتناب کنید.