سبد خرید

جمع سبد : 0

 • Untitled-41
 • زیپلین

زیپلین

45000
موجود
مشخصات فنی

زیپلین

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  متوسط
 • آبیاری
  زمستان هر 7روز و تابستان هر 2روز
 • رطوبت
  غبارپاشی هفته ای دو مرتبه
 • خاک
  خاک برگ و پیت ماس
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گل دهی
  گلدر