سبد خرید

جمع سبد : 0

 • Untitled-38g
 • پوتوس سفید

پوتوس سفید

75000
موجود
مشخصات فنی

پوتوس سفید

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  متوسط
 • آبیاری
  زمستان هر 7رو وتابستان هر4روز
 • رطوبت
  غبار پاشی در تابستان هر 2روز یکبار و در زمستان هر 4روز یکبار
 • خاک
  خاک برگ
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گل دهی
  بدون گل