سبد خرید

جمع سبد : 0

برگ بیدی تشتکی

ناموجود
مشخصات فنی

برگ بیدی تشتکی

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  متوسط
 • آبیاری
  زمستان هر 7روز و تابستان هر 2روز
 • رطوبت
  نیاز ندارد
 • خاک
  خاک برگ
 • تغذیه
  هرماه
 • وضعیت گل دهی
  گلدار