سبد خرید

جمع سبد : 0

بابا آدم(آلوکازیا)

ناموجود
مشخصات فنی

بابا آدم(آلوکازیا)

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد
 • آبیاری
  زمستان هر 7 روز و تابستان هر 2 روز
 • رطوبت
  غبارپاشی هفته ای یکبار
 • خاک
  خاک برگ و کمپوست
 • تغذیه
  بهار و تابستان هر دو هفته
 • وضعیت گل دهی
  گلدار