سبد خرید

جمع سبد : 0

پتوس ارتشی

ناموجود
مشخصات فنی

پتوس ارتشی

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  کم نور
 • آبیاری
  زمستان هر 7رو وتابستان هر4روز
 • رطوبت
  غبار پاشی در زمستان هر 4روز یکبار و در تابستان هر2روز یکبار
 • خاک
  خاک برگ
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گل دهی
  بدون گل