سبد خرید

جمع سبد : 0

شامادورا

ناموجود
مشخصات فنی

شامادورا

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  متوسط
 • آبیاری
  بین دو آبیاری خاک خشک شده باشد
 • رطوبت
  غبار پاشی هفته ای سه بار
 • خاک
  خاک برگ
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گل دهی
  بدون گل