سبد خرید

جمع سبد : 0

نخل اریکا کوچک

ناموجود
مشخصات فنی

نخل اریکا کوچک

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد
 • آبیاری
  هر4 روز
 • رطوبت
  غبار پاشی هرروز
 • خاک
  خاک برگ
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گل دهی
  بدون گل