سبد خرید

جمع سبد : 0

ارکیده گلدانی

ناموجود
مشخصات فنی

ارکیده گلدانی

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد
 • آبیاری
  زمستان هر 7روز و تابستان هر 4 روز
 • رطوبت
  از طریق پوکه و پرلیت در خاک
 • خاک
  سبک
 • تغذیه
  دوهفته یکبار
 • وضعیت گل دهی
  گلدار