سبد خرید

جمع سبد : 0

فیتونیا رونده

مشخصات فنی

فیتونیا رونده

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  متوسط
 • آبیاری
  زمستان هر 7روز و تابستان هر 2روز
 • رطوبت
  غبار پاشی در تابستان هر روز و در زمستان هفته ای یکبار
 • خاک
  پیت ماس
 • تغذیه
  دو هفته یکبار
 • وضعیت گل دهی
  بدون گل