سبد خرید

جمع سبد : 0

  • Untitled-18
  • بنجامین آمستل کینگ

بنجامین آمستل کینگ

مشخصات فنی

بنجامین آمستل کینگ

  • توضیحات
    ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.