سبد خرید

جمع سبد : 0

آنتریوم گلدانی

مشخصات فنی

آنتریوم گلدانی

  • توضیحات
    ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.