سبد خرید

جمع سبد : 0

  • آنتریوم گلدانی

آنتریوم گلدانی

115000
موجود
مشخصات فنی

آنتریوم گلدانی

  • توضیحات
    ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.