سبد خرید

جمع سبد : 0

  • Untitled-13
  • آگلونما صورتی سایز کوچک

آگلونما صورتی سایز کوچک

مشخصات فنی

آگلونما صورتی سایز کوچک

  • توضیحات
    ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.