سبد خرید

جمع سبد : 0

یوکا تنه دار سایز متوسط

مشخصات فنی

یوکا تنه دار سایز متوسط

  • توضیحات
    ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.