سبد خرید

جمع سبد : 0

کوردلین

کوردلین
ناموجود
مشخصات فنی

کوردلین

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  متوسط
 • آبیاری
  بین دو آبیاری خاک خشکئ شده باشد
 • رطوبت
  غبار پاشی هفته ای دو مرتبه
 • خاک
  پیت ماس و ورمی کمپوست
 • تغذیه
  دوهفته یکبار
 • وضعیت گل دهی
  بدون گل