سبد خرید

جمع سبد : 0

گل قاشقی

مشخصات فنی

گل قاشقی

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  مقاوم به نور کم
 • آبیاری
  بین دو آبیاری سطح خاک خشک شود
 • رطوبت
  غبارپاشی هفته ای دو بار در تابستان و یکبار در زمستان توصیه می گردد.
 • خاک
  خاک معمولی + خاک برگ + شن یا خاک برگ + پرلیت
 • تغذیه
  هر دوهفته یکبار
 • وضعیت گل دهی
  گلدار
 • توضیحات تکمیلی
  گل قاشقی گیاهی زیبا و آپارتمانی که برگ های پهن و گوشتی دارد، برخی از نمونه های آن برگ های سبز و برخی هم برگ های ابلق دارند، روش نگهداری گل قاشقی آسان است و مقاوم است.