سبد خرید

جمع سبد : 0

حسن یوسف(بدون گلدان)

حسن یوسف
ناموجود
مشخصات فنی

حسن یوسف(بدون گلدان)

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد(نور مستقیم خورشید به گیاه نرسد)
 • آبیاری
  در تابستان هفته ای یکبار و در زمستان 10روز یکبار
 • رطوبت
  غبار پاشی هفته یکبار
 • خاک
  خاک برگ و خاک باغچه
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گل دهی
  گلدار