سبد خرید

جمع سبد : 0

دراسنا کامپکت بزرگ سایز 4(با گلدان)

موجود
مشخصات فنی

دراسنا کامپکت بزرگ سایز 4(با گلدان)

  • توضیحات
    ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.