سبد خرید

جمع سبد : 0

  • آگلونما ابلق سایز4 (باگلدان)

آگلونما ابلق سایز4 (باگلدان)

330000
موجود
مشخصات فنی

آگلونما ابلق سایز4 (باگلدان)

  • توضیحات
    ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.