سبد خرید

جمع سبد : 0

سبد خواستگاری بلند رز و آفتابگردان و آنتریوم و اورینتال

S55
مشخصات فنی

سبد خواستگاری بلند رز و آفتابگردان و آنتریوم و اورینتال

 • نوع و تعداد گل موجود در سبد

 • نوع گل و تعداد گل
  -10شاخه رز
  -3شاخه آفتابگردان
  -6شاخه آنتریوم صورتی
  -6شاخه آنتریوم بنفش
  -6گل اورینتال