سبد خرید

جمع سبد : 0

گل آرایی مزار (روقبری) آنتریوم و ارکیده

T71
مشخصات فنی

گل آرایی مزار (روقبری) آنتریوم و ارکیده

  • نوع و تعداد گل موجود در باکس

  • نوع گل و تعداد گل
    -45شاخه آنتریوم
    -2شاخه ارکیده