سبد خرید

جمع سبد : 0

تاج گل تسلیت دو طبقه گلایل

T90
2600000
موجود
مشخصات فنی

تاج گل تسلیت دو طبقه گلایل

  • نوع و تعداد گل موجود

  • نوع گل و تعداد گل
    -100شاخه گلایل
    -50شاخه آنتریوم
    -2دسته لیلیوم