سبد خرید

جمع سبد : 0

تاج گل ترحیم ژرنالی کرزنتیا و آنتریوم یک طرفه

T84
مشخصات فنی

تاج گل ترحیم ژرنالی کرزنتیا و آنتریوم یک طرفه

  • نوع و تعداد گل موجود

  • نوع گل و تعداد گل
    -15دسته کرزنتیا
    -30شاخه آنتریوم