سبد خرید

جمع سبد : 0

تاج گل سه طبقه گلایل و آنتریوم

T56
6200000
موجود
مشخصات فنی

تاج گل سه طبقه گلایل و آنتریوم

 • ابعاد تاج گل

 • عرض به همراه تزئینات
  1.80 سانتی متر
 • ارتفاع به همراه تزئینات
  2.50 سانتی متر
 • نوع و تعداد گل موجود

 • نوع گل و تعداد گل
  -150شاخه گلایل
  -40شاخه آنتریوم