سبد خرید

جمع سبد : 0

  • دسته گل رز و گل خشک

دسته گل رز و گل خشک

D31
230000
موجود
مشخصات فنی

دسته گل رز و گل خشک

  • نوع و تعداد گل موجود در دسته گل

  • نوع گل و تعداد گل
    -20شاخه رز
    -1دسته گل خشک