سبد خرید

جمع سبد : 0

سبد گل فصل

S36
1100000
موجود
مشخصات فنی

سبد گل فصل

 • نوع و تعداد گل موجود در سبد

 • نوع گل و تعداد گل
  -3دسته آلستر
  -4دسته کرزنتیا
  -2دسته فرزیا
 • توضیحات تکمیلی
  - به همراه برگ ها و اقلام زینتی
  -رنگ گلها به درخواست شما قابل تغییر می باشد(اگر چنانچه تغییر رنگ مدنظر شما می باشد،لطفا در توضیحات خرید ذکر بفرمایید).