سبد خرید

جمع سبد : 0

غوره ای آویز

K11
ناموجود
مشخصات فنی

غوره ای آویز

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد و غیرمستقیم
 • آبیاری
  بین دو آبیاری خشک شود
 • رطوبت
  نیاز ندارد
 • خاک
  خاک برگ و خاک کاکتوس
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گلدهی
  گلدار