سبد خرید

جمع سبد : 0

گل ساناز پاکوتاه

ناموجود
مشخصات فنی

گل ساناز پاکوتاه

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد
 • آبیاری
  زمستان هر7 روز و تابستان هر 2روز
 • رطوبت
  نیاز به غبار پاشی ندارد
 • خاک
  خاک باغچه
 • وضعیت گلدهی
  گلدار