سبد خرید

جمع سبد : 0

فلفل زینتی

ناموجود
مشخصات فنی

فلفل زینتی

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد
 • آبیاری
  در بهار و تابستان هر روز و در زمان گلدهی ماهی یکبار
 • رطوبت
  غبار پاشی در تابستان هر روز و در زمستان هفته ای یکبار
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گلدهی
  گلدار