سبد خرید

جمع سبد : 0

گل حنا

گل حنا
ناموجود
مشخصات فنی

گل حنا

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد
 • آبیاری
  خاک باید مرطوب باشد
 • رطوبت
  جزیره ای باشد
 • خاک
  خاک برگ و خاک باغچه
 • تغذیه
  دوهفته یکبار
 • وضعیت گلدهی
  گلدار