سبد خرید

جمع سبد : 0

شمعدانی گلدار

ناموجود
مشخصات فنی

شمعدانی گلدار

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد
 • آبیاری
  بین دو آبیاری خاک خشک شود
 • رطوبت
  غبار پاشی هفته ای یکبار
 • خاک
  خاک برگ و خاک باغچه
 • تغذیه
  بهار و تابستان هر دوهفته
 • وضعیت گلدهی
  گلدار