سبد خرید

جمع سبد : 0

اچینو رنگی

مشخصات فنی

اچینو رنگی

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  نور غیرمستقیم(کم نور)
 • آبیاری
  هفته ای یکبار
 • رطوبت
  نیاز ندارد
 • خاک
  کاکتوس
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گل دهی
  گلدار