سبد خرید

جمع سبد : 0

 • IMG_4
 • کاکتوس مامیلاریا الانگاتا

کاکتوس مامیلاریا الانگاتا

مشخصات فنی

کاکتوس مامیلاریا الانگاتا

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  غیر مستقیم(کم نور)
 • آبیاری
  هفته ای یکبار
 • رطوبت
  نیاز ندارد
 • خاک
  کاکتوس
 • تغذیه
  کود گلدهی در فصل بهار
 • وضعیت گل دهی
  گلدار