سبد خرید

جمع سبد : 0

 • کاکتوس مامیلاریا

کاکتوس مامیلاریا

K16
ناموجود
مشخصات فنی

کاکتوس مامیلاریا

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد
 • آبیاری
  زمانی که سطح خاک خشک شود
 • رطوبت
  نیاز ندارد
 • خاک
  خاک کاکتوس
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گل دهی
  گلدار