سبد خرید

جمع سبد : 0

آئونیوم

K09
آئونیوم
ناموجود
مشخصات فنی

آئونیوم

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  زیاد
 • آبیاری
  زمستان هر 30روز و تابستان هر7 روز
 • رطوبت
  نیاز ندارد
 • خاک
  خاک برگ
 • تغذیه
  دوهفته یکبار
 • وضعیت گل دهی
  گلدار