سبد خرید

جمع سبد : 0

نخل ماداگاسکارا

K07
مشخصات فنی

نخل ماداگاسکارا

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  متوسط
 • آبیاری
  زمستان هر 15روز و تابستان هر7 روز
 • رطوبت
  غبار پاشی هر روز
 • خاک
  خاک کاکتوس
 • تغذیه
  ماهی یکبار
 • وضعیت گل دهی
  گلدار