سبد خرید

جمع سبد : 0

  • 3
  • بن سای پیتسپروم سایز3(با گلدان)

بن سای پیتسپروم سایز3(با گلدان)

BO-06
350000
موجود
مشخصات فنی

بن سای پیتسپروم سایز3(با گلدان)

  • توضیحات
    ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.