سبد خرید

جمع سبد : 0

  • 3
  • بن سای پیتسپروم سایز2(باگلدان)

بن سای پیتسپروم سایز2(باگلدان)

BO-05
280000
موجود
مشخصات فنی

بن سای پیتسپروم سایز2(باگلدان)

  • توضیحات
    ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.